Chương 3: Quá muộn rồi

Chương 3. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ

Truyện Quá muộn rồi