Quý nhân chi bảo truyện

Số Chương 1
Thể Loại Đam Mỹ/ Boy Love LGBT+ Cổ Đại
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Quý nhân chi bảo truyện để ủng hộ tinh thần cho tác giả.