Chương 1: Rặt Cái Gì Tốt Đẹp Sẽ Không Bao Giờ Đến Lượt

Chương 1. Một khởi đầu ?

Truyện Rặt Cái Gì Tốt Đẹp Sẽ Không Bao Giờ Đến Lượt
Bạn cần Đăng ký hoặc Đăng nhập để có thể xem nội dung chương này!
Lời nhắn: Mọi khởi đầu luôn khó hiểu và đầy bí ẩn mà bản thân chưa được giải đáp. Tuy nhiên, điều chắc chắn duy nhất mà ta nắm được đó là sự thật luôn nằm lại ở giây phút đầu tiên.
Lời nhắn: Mọi khởi đầu luôn khó hiểu và đầy bí ẩn mà bản thân chưa được giải đáp. Tuy nhiên, điều chắc chắn duy nhất mà ta nắm được đó là sự thật luôn nằm lại ở giây phút đầu tiên.