Shepefox (Tiểu Thuyết)

Số Chương 2
Thể Loại Đam Mỹ/ Boy Love
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Shepefox để ủng hộ tinh thần cho tác giả.