Truyện Sự Trả Thù Hoàn Hảo

Số Chương 2
Thể Loại Bách Hợp Ma Pháp Cung Đấu Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Sự Trả Thù Hoàn Hảo để ủng hộ tinh thần cho tác giả.