Truyện Ta là Lý Y đạo tổ.

Số Chương 2
Thể Loại Tiên Hiệp Phiêu Lưu Linh Dị Cổ Đại
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+