Bút Lông Sơ Kỳ

Junor Wong

@JunorWong
  • Đã Viết 262251 chữ
  • Lượt Đọc 2241 lượt
  • Lượt Thích 146 lượt

Giới thiệu

4 người theo dõi
JunorWong đã phản hồi đề cử của ThườngHyNguyệtThiên123 trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã trả lời bình luận của ThanhPhong trong truyện Vùng Tối
"Thực ra mình khá bận ^^. Vậy nên nếu rảnh thì seen, còn không thì phải làm xong việc rồi …"
JunorWong đã trả lời bình luận của ThanhPhong trong truyện Vùng Tối
"Để mình xem lại... Hình như trên điện thoại vẫn chưa có. Mình kiếm hết rồi."
JunorWong đã trả lời bình luận của ThanhPhong trong truyện Vùng Tối
"Xem trên máy tính thì nó nằm ngay đầu trang luôn, trên web của điện thoại thì bạn nhấn cho …"
JunorWong đã phản hồi đề cử của BLACKER trong truyện Vì Thương Vì Nhớ
JunorWong đã tạo truyện mới với tên Vì Thương Vì Nhớ
JunorWong đã phản hồi đề cử của tuioill12 trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã phản hồi đề cử của macaronggio12 trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã phản hồi đề cử của tyiuo0000 trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã trả lời bình luận của Larissa trong truyện Vùng Tối
"Có những đoạn được miêu tả một cách khá nhàm chán (Như nhiều người nói) mong bạn sẽ không cảm …"
JunorWong đã bình luận chương 2 của truyện Thiên Tài Đệ Nhất (Đam Mỹ)
JunorWong đã phản hồi đề cử của hactam24 trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã phản hồi đề cử của NghiêmHyMộcTường trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã phản hồi đề cử của Larissa trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã phản hồi đề cử của Larissa trong truyện Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew
JunorWong đã phản hồi đề cử của Larissa trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã phản hồi đề cử của Larissa trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã phản hồi đề cử của Larissa trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã đề cử 5.0 truyện Tiếng Đồng Hồ Kêu
JunorWong đã phản hồi đề cử của phuc2010 trong truyện Vùng Tối
JunorWong đã đề cử 5.0 truyện Vùng Tối
JunorWong đã đề cử 5.0 truyện Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew
JunorWong đã tạo truyện mới với tên Vùng Nhiễn Loạn
JunorWong đã tạo truyện mới với tên Câu Chuyện Tuyết Rơi - Slender Man
JunorWong đã phản hồi đề cử của ThanhPhong trong truyện Tiếng Đồng Hồ Kêu
JunorWong đã tạo truyện mới với tên Sóng Gió Gia Tộc
JunorWong đã được thăng cấp lên Bút Lông Sơ Kỳ
JunorWong đã tạo truyện mới với tên Vùng Cách Ly
JunorWong đã tạo truyện mới với tên Lá Thư Cuối Cùng
JunorWong đã tạo truyện mới với tên Thành Phố bóng Đêm: Tay Súng YorkNew