Bút Lông Sơ Kỳ

Nhất Phong

@LuuThapNhatPhong
  • Đã Viết 103347 chữ
  • Lượt Đọc 1025 lượt
  • Lượt Thích 66 lượt

Giới thiệu

0 người theo dõi
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của PhiêuDuTrongMây trong truyện Đại Boss Thật Khó Chiều
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của Sandy trong truyện Đại Boss Thật Khó Chiều
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của minhanh123 trong truyện Tướng Quân Tại Thượng
LuuThapNhatPhong đã bình luận chương 1 của truyện Khi Anh Trở Về! Đã Vắng Em
LuuThapNhatPhong đã đề cử 3.6 truyện Khi Anh Trở Về! Đã Vắng Em
LuuThapNhatPhong đã bình luận chương 1 của truyện Khi Anh Trở Về! Đã Vắng Em
LuuThapNhatPhong đã tạo truyện mới với tên Phải Lòng Thầy Giáo Lạnh Lùng
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của duongquynhanh trong truyện Đại Boss Thật Khó Chiều
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của AnhValeria trong truyện Tướng Quân Tại Thượng
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của thuynguyen trong truyện Tướng Quân Tại Thượng
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của LuuThapNhatPhong trong truyện Tái Sinh
LuuThapNhatPhong đã đề cử 4.4 truyện Tôi Yêu Em Rồi, Chủ Nhân!
LuuThapNhatPhong đã đề cử 4.6 truyện Thiên Tài Đệ Nhất (Đam Mỹ)
LuuThapNhatPhong đã đề cử 3.8 truyện Kĩ Nam
LuuThapNhatPhong đã bình luận chương 1 của truyện Kĩ Nam
LuuThapNhatPhong đã đề cử 4.4 truyện Tái Sinh
LuuThapNhatPhong đã được thăng cấp lên Bút Lông Sơ Kỳ
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của duongquynhanh trong truyện Đại Boss Thật Khó Chiều
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của greene trong truyện Đại Boss Thật Khó Chiều
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của Huyen_heulwen_hyeon_279 trong truyện Đại Boss thật khó chiều!
LuuThapNhatPhong đã phản hồi đề cử của hdiem trong truyện Đại Boss thật khó chiều!
LuuThapNhatPhong đã đề cử 3.6 truyện Đại Boss thật khó chiều!
LuuThapNhatPhong đã tạo truyện mới với tên Đại Boss thật khó chiều!
LuuThapNhatPhong đã đề cử 3.2 truyện Tướng quân tại thượng
LuuThapNhatPhong đã tạo truyện mới với tên Tướng quân tại thượng
LuuThapNhatPhong đã tạo truyện mới với tên Tướng quân xuyên