Bút Lông Sơ Kỳ

Thanh Y

@thuynguyen
  • Đã Viết 240979 chữ
  • Lượt Đọc 20484 lượt
  • Lượt Thích 648 lượt

Giới thiệu

6 người theo dõi
thuynguyen đã bình luận chương 86 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 7 của truyện Nhưng Người Tôi Thích Là Bạn Trai Em
thuynguyen đã bình luận chương 84 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 83 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã bình luận chương 83 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã bình luận chương 82 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 27 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 22 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 21 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 24 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 81 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 20 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 81 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã bình luận chương 81 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 20 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 1 của truyện Tình Bạn Đáng Giá Ba Xu
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 19 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 18 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 17 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã bình luận chương 79 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 74 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 16 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã bình luận chương 74 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 73 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã bình luận chương 73 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 15 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 15 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã bình luận chương 72 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 71 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã bình luận chương 71 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 14 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã bình luận chương 68 của truyện All My Wings For You
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 11 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã bình luận trong truyện All My Wings For You
"Sao lâu r ko có chap mới nhỉ?"
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 10 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã tạo truyện mới với tên Tình Bạn Đáng Giá Ba Xu
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 9 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 8 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã phản hồi đề cử của Larissa trong truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 6 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã bình luận chương 1 của truyện Những Mẩu Chuyện Thanh Xuân
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 3 của truyện Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận của kenjiakito trong truyện Dị Dạng
"wow nhanh nhạy quá :D"
thuynguyen đã bị giáng cấp xuống Bút Lông Sơ Kỳ
thuynguyen đã tạo truyện mới với tên Dị Dạng
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 79 của truyện Tái Sinh
thuynguyen đã được thăng cấp lên Bút Lông Trung Kỳ
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 79 của truyện Tái Sinh
thuynguyen đã phản hồi đề cử của Titi140407 trong truyện Nhật Hạ - Mặt Trời Mùa Hè Của Tôi
thuynguyen đã trả lời bình luận chương 76 của truyện Tái Sinh