Bút Lông Sơ Kỳ

Trà Chanh Mật Ong

@LamAnh241
  • Đã Viết 18782 chữ
  • Lượt Đọc 278 lượt
  • Lượt Thích 34 lượt

Giới thiệu

2 người theo dõi
LamAnh241 đã trả lời bình luận của LamAnh241 trong truyện Chung Cư Quỷ Dị
"đang trên pc nên hông nói thỏa miệng đc:)))"
LamAnh241 đã bình luận trong truyện Chung Cư Quỷ Dị
"TD nhớ mềnh hom ạaaaaaaa. Hỏi dị thoi chứ mai đọc;3"
LamAnh241 đã đề cử 5.0 truyện Hoán Đổi
LamAnh241 đã đề cử 5.0 truyện Đi Về Cõi Mộng
LamAnh241 đã đề cử 5.0 truyện Gặp Được Anh Tại Thảo Nguyên Xanh
LamAnh241 đã tạo truyện mới với tên Đi Về Cõi Mộng
LamAnh241 đã tạo truyện mới với tên Hoán Đổi
LamAnh241 đã đề cử 5.0 truyện Hi Vọng
LamAnh241 đã đề cử 5.0 truyện Chạy Trốn
LamAnh241 đã đề cử 5.0 truyện Khu Rừng Nắng Hạ
LamAnh241 đã phản hồi đề cử của Zenly1412 trong truyện Chờ Cậu Đến Khi Hoa Tử Đằng Nở
LamAnh241 đã được thăng cấp lên Bút Lông Sơ Kỳ
LamAnh241 đã tạo truyện mới với tên Hi Vọng
LamAnh241 đã tạo truyện mới với tên Gặp Được Anh Tại Thảo Nguyên Xanh
LamAnh241 đã tạo truyện mới với tên Chạy Trốn
LamAnh241 đã phản hồi đề cử của thuynguyen trong truyện Chờ Cậu Đến Khi Hoa Tử Đằng Nở
LamAnh241 đã tạo truyện mới với tên Khu Rừng Nắng Hạ
LamAnh241 đã phản hồi đề cử của Larissa trong truyện Tết Cuối
LamAnh241 đã đề cử 5.0 truyện Tết Cuối
LamAnh241 đã đề cử 5.0 truyện Chờ Cậu Đến Khi Hoa Tử Đằng Nở
LamAnh241 đã tạo truyện mới với tên Chờ Cậu Đến Khi Hoa Tử Đằng Nở
LamAnh241 đã tạo truyện mới với tên Tết Cuối
LamAnh241 đã trả lời bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã trả lời bình luận chương 61 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã trả lời bình luận chương 60 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 63 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 63 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã trả lời bình luận chương 63 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 63 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 62 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 62 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 61 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 61 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã trả lời bình luận chương 61 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 61 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 60 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 59 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 59 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã trả lời bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã trả lời bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận chương 58 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã bình luận trong truyện Chung Cư Quỷ Dị
"Lên top luôn r kìa tác:>> tác bỏ qua xác nhận danh tính đi"
LamAnh241 đã trả lời bình luận chương 1 của truyện Chung Cư Quỷ Dị
LamAnh241 đã trả lời bình luận chương 1 của truyện Chung Cư Quỷ Dị