Tam Quốc chi Tào Tháo mưu sĩ

Số Chương 1
Thể Loại Xuyên Không Quân Sự Lịch Sử/ Dã Sử Cổ Đại
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+