Chương 1: Tản Văn: Cậu Và Tớ, Chúng Ta Có Thể Quay Lại Những Ngày Xưa Ấy?

Chương 1. Trời bắt đầu đổ cơn mưa rồi

Truyện Tản Văn: Cậu Và Tớ, Chúng Ta Có Thể Quay Lại Những Ngày Xưa Ấy?