Chương 12: Thạch Sanh Diễn Nghĩa

Chương 12. Bày Trận Tứ Quỷ, Ngư Tinh Đệ Chiến Thơ. Lập Điện Lạc Thần, Y Man Thâu Hồn Phách.

Truyện Thạch Sanh Diễn Nghĩa