Chương 13: Thạch Sanh Diễn Nghĩa

Chương 13. Xông Trận Đồ, Thạch Sanh bỏ mạng. Phép Thông Linh, Lý Thông cầu Sơn Thánh.

Truyện Thạch Sanh Diễn Nghĩa