Chương 1: Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 1. "Làm phò bác ạ. Cháu sẽ làm phò."

Truyện Thằng Phò Và Gã Giang Hồ