Chương 4: Thằng Phò Và Gã Giang Hồ

Chương 4. "Khánh, gọi là "anh Khánh" hay "Khánh đá đì" cũng được."

Truyện Thằng Phò Và Gã Giang Hồ