Chương 16: Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew

Chương 16. Dominic Trên Sa Mạc - Phần Ba: Tháp Đen và Sứ Giả

Truyện Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew