Chương 5: Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew

Chương 5. Nhà Thờ và Giám Mục - Phần Một: Thị Trấn Moscow

Truyện Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew