Chương 7: Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew

Chương 7. Cái Xác Đen - Phần Một: Thị Trấn Moscow

Truyện Thành Phố Bóng Đêm: Tay Súng YorkNew