Chương 2: Thầy Dạy Lịch Sử Hiện Đại Ở Dị Giới

Chương 2. Thế giới mới, liệu có còn đen đủi nữa hay không?

Truyện Thầy Dạy Lịch Sử Hiện Đại Ở Dị Giới