Truyện Tiên Hiệp Mới Cập Nhật


Thần Thoại

1127
·
96
·
5
(5 lượt)
36 Chương
Còn tiếp

Luân Chuyển - Khứ Hồi

399
·
7
27 Chương
Còn tiếp

Hệ Thống Siêu Cấp Toàn Năng Hóa

7459
·
469
·
4,8
(6 lượt)
103 Chương
Còn tiếp

Tái Sinh

2414
·
150
·
4,6
(7 lượt)
30 Chương
Còn tiếp

Ngọt Ngào Của Núi Tử Đằng

468
·
29
·
5
(1 lượt)
13 Chương
Còn tiếp

Huyết Mạch Âm Dương

554
·
100
·
5
(6 lượt)
30 Chương
Còn tiếp

Tu Tiên Giả Tại Long Châu Thế Giới

1492
·
3
·
5
(2 lượt)
31 Chương
Còn tiếp

Tu Tiên Ký

226
6 Chương
Còn tiếp

Xích Quỷ Truyền Thừa

1836
·
132
·
4,9
(6 lượt)
51 Chương
Còn tiếp

Vô Địch Tiên Đế

672
·
3
·
5
(3 lượt)
15 Chương
Còn tiếp

Tà Ma Thần Đạo

19529
·
127
·
4,9
(2 lượt)
32 Chương
Còn tiếp

Thiên Đế Truyền Thuyết

2192
·
16
·
4,7
(5 lượt)
33 Chương
Còn tiếp

Long Việt Thần Hoàng

1840
·
8
·
4,9
(2 lượt)
79 Chương
Dropped

Nguyệt Long Thiên

787
·
2
49 Chương
Còn tiếp

Thần Chiến Triều Trần

1174
·
32
·
4,7
(2 lượt)
44 Chương
Còn tiếp

Tiêu Dao Khắp Vạn Giới : Khởi Nguyên Mới

1533
·
8
·
2,4
(1 lượt)
29 Chương
Còn tiếp

Quật Khởi Tại Thế Giới Song Song

1469
·
27
·
5
(3 lượt)
22 Chương
Hoàn thành