Chương 4: Thức Đêm Tháng Bảy

Chương 4. 4. Bóng đen trên cao, nhạo báng cuộc gọi.

Truyện Thức Đêm Tháng Bảy