Tìm Thấy Nhau Giữa Nỗi Đau

Số Chương 2
Thể Loại Tình Cảm
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Tìm Thấy Nhau Giữa Nỗi Đau để ủng hộ tinh thần cho tác giả.