[Tình Trai]Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!!

Số Chương 2
Thể Loại Đam Mỹ/ Boy Love Tình Cảm Hài Hước Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện [Tình Trai]Thầy Nghĩ Trò Bị Ngáo Bả Mất Rồi!! để ủng hộ tinh thần cho tác giả.