Tình Yêu Của Quân Nhân

Số Chương 2
Thể Loại Ngôn Tình Lịch Sử/ Dã Sử Ngược Quan Trường
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Tình Yêu Của Quân Nhân để ủng hộ tinh thần cho tác giả.