Tôi Muốn Gặp Em Vào Mùa Hè Năm Ấy

Số Chương 1
Thể Loại Truyện Ngắn
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Tôi Muốn Gặp Em Vào Mùa Hè Năm Ấy để ủng hộ tinh thần cho tác giả.