Tôi Trao Cuộc Đời Mình Cho Bạo Chúa

Số Chương 20
Thể Loại Xuyên Không
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Tôi Trao Cuộc Đời Mình Cho Bạo Chúa để ủng hộ tinh thần cho tác giả.