Chương 2: Tokyo Revengers - Tình Cảm Sâu Sắc Chấn Động Tâm Hồn

Chương 2. 2- Izana Kurokawa × Kakuchou Hitto

Truyện Tokyo Revengers - Tình Cảm Sâu Sắc Chấn Động Tâm Hồn