Tổng Tài Ngang Ngược: Hận Nhưng Vẫn Yêu

Số Chương 1
Thể Loại Ngôn Tình Ngược
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Tổng Tài Ngang Ngược: Hận Nhưng Vẫn Yêu để ủng hộ tinh thần cho tác giả.