Trang Sử Máu (Tiểu Thuyết)

Số Chương 2
Thể Loại Lịch Sử Quân Sự Hiện Đại
Tình Trạng
Hoàn thành
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Trang Sử Máu để ủng hộ tinh thần cho tác giả.