Truyện Trở về Từ Cõi Âm

Số Chương 3
Thể Loại Truyện Ngắn Truyện Ma
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Trở về Từ Cõi Âm để ủng hộ tinh thần cho tác giả.