Trời Đã Sáng (Tiểu Thuyết)

Số Chương 2
Thể Loại Hệ Thống Phiêu Lưu Huyền Ảo
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Trời Đã Sáng để ủng hộ tinh thần cho tác giả.