Chương 1: Trùng phùng kiếp sau.

Chương 1. Chàng trai bất tử.

Truyện Trùng phùng kiếp sau.