Tuyển tập Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ

Số Chương 4
Thể Loại Bình Đạm Truyện Ngắn Hiện Đại Đoản Văn/ Truyện Ngắn
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Tuyển tập Nhân Duyên Tình Cờ Gặp Gỡ để ủng hộ tinh thần cho tác giả.