Giới thiệu

Trăng có lúc tròn lúc khuyết, người có lúc vui lúc buồn, sống hết mình là được
Tham gia lúc 14:55 Ngày 26 tháng 11 năm 2021