Chương 1: Vạn thế thần vương

Chương 1. "Ta muốn làm Vương!"

Truyện Vạn thế thần vương