Chương 28: Vòng Cung Thất Tinh - Giang Hồ Thủ Đô: Bản Giao Hưởng Của Những Số Mệnh Định Trước

Chương 28. Hồi Draken - Part 2: Chuẩn bị cho mối nợ cuối cùng

Truyện Vòng Cung Thất Tinh - Giang Hồ Thủ Đô: Bản Giao Hưởng Của Những Số Mệnh Định Trước