Chương 1: (Vườn Trường) Cậu Ơi! Nhìn Mình Này.

Chương 1. Hey Boy, Look At Me!

Truyện (Vườn Trường) Cậu Ơi! Nhìn Mình Này.