Chương 15: Wilanddent

Chương 15. CHƯƠNG XV: BẢO VẬT HOCHET

Truyện Wilanddent
Lời nhắn: Một chương tiết lộ quá khứ đen tối và tương lai không lối thoát của Adenachia. Vị tiên tri Aviel sẽ còn xuất hiện trở lại ở tập 2 bởi anh ta còn vai trò của anh ta .
Lời nhắn: Một chương tiết lộ quá khứ đen tối và tương lai không lối thoát của Adenachia. Vị tiên tri Aviel sẽ còn xuất hiện trở lại ở tập 2 bởi anh ta còn vai trò của anh ta .