Chương 16: Wilanddent

Chương 16. CHƯƠNG XVI: MAKI

Truyện Wilanddent
Lời nhắn: Phần này giới thiệu Wi. D, Một người hát rong sẽ được xuất hiện nhiều hơn ở tập 2 cùng với người cộng sự bên cạnh anh ta, Hantelar. Chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua một vài nhân vật trong một vài chương sau và bắt đầu tăng tốc đến phần cuối, phần "Veecis."
Lời nhắn: Phần này giới thiệu Wi. D, Một người hát rong sẽ được xuất hiện nhiều hơn ở tập 2 cùng với người cộng sự bên cạnh anh ta, Hantelar. Chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua một vài nhân vật trong một vài chương sau và bắt đầu tăng tốc đến phần cuối, phần "Veecis."