Chương 18: Wilanddent

Chương 18. CHƯƠNG XVIII: CON RỒNG WILANDDENT

Truyện Wilanddent
Lời nhắn: Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện của Toketa nhé :D Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn như bạn mà ngồi đọc đến tận bây giờ đâu, một độc giả đáng nể. Respect +1
Lời nhắn: Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc truyện của Toketa nhé :D Không phải ai cũng có đủ kiên nhẫn như bạn mà ngồi đọc đến tận bây giờ đâu, một độc giả đáng nể. Respect +1