Xây Dựng Đế Chế Việt Nam

Số Chương 8
Thể Loại Hệ Thống Xuyên Không Dị Giới Quân Sự
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
5+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Xây Dựng Đế Chế Việt Nam để ủng hộ tinh thần cho tác giả.