Chương 5: XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn

Chương 5. [Bí ẩn thứ nhất] Trò chơi mạo hiểm

Truyện XCL Và Những Người Hàng Xóm: Bảy Điều Bí Ẩn