Chương 8: Thất Sủng Vương Phi

Chương 8. Một khúc đàn, một bản nhạc, một kiếp người.

Truyện Thất Sủng Vương Phi