Chương 9: Thất Sủng Vương Phi

Chương 9. Một khúc đàn, một bản nhạc, một kiếp người.

Truyện Thất Sủng Vương Phi