Xuyên Nhanh Chi Làm Tra Công Thật Khổ

Số Chương 2
Thể Loại Hệ Thống Xuyên Không Đam Mỹ/ Boy Love
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
16+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Xuyên Nhanh Chi Làm Tra Công Thật Khổ để ủng hộ tinh thần cho tác giả.