Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế!

Số Chương 3
Thể Loại Huyền Huyễn Hệ Thống Xuyên Không Đam Mỹ/ Boy Love
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Đề Cử Truyện

Đề cử truyện Xuyên Nhanh: Hãy Gọi Tôi Là Ảnh Đế! để ủng hộ tinh thần cho tác giả.