Chương 3: Xuyên qua mạt thế chỉ mong sống qua ngày

Chương 3. Không phải không gian dị năng, không có nghĩa là vô dụng.

Truyện Xuyên qua mạt thế chỉ mong sống qua ngày