Chương 2: Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?

Chương 2. Tân Phương Phương.

Truyện Xuyên Qua, Ta Đang Cướp Tân Nương Của Nam Chính?