Xuyên Thư Thành Pháo Hôi Độc Ác

Số Chương 1
Thể Loại Hệ Thống Xuyên Không Đam Mỹ/ Boy Love Khoa Huyễn
Tình Trạng
Còn tiếp
Độ Tuổi
13+

Bình luận Truyện

Bình luận truyện Xuyên Thư Thành Pháo Hôi Độc Ác để giao lưu, tranh luận mang tính góp ý đối với tác phẩm.